copyright og rettigheder

Copyright

Alle plakater er designet af plakatkunstner Dan Kjærsgaard og er derfor omfattet af loven om ophavsret. Værkerne med tekst er værker fordi bogstaverne flyder sammen i lodrette linjer 

 

er opbygget efter en stil i alle tekstplakater med vandrette linjer i teksterne som sikre at to eller flere plakater i samme størrelse flugter uanset tekstens indhold.

 

Opretshavsloven: Citatretten (§ 22)

Det er tilladt at citere et værk i overensstemmelse med god skik og i et omfang, som betinges af formålet. Man må dog ikke fremstille et citat i en sammenhæng, som kan være misvisende eller krænkende for ophavsmandens kunstneriske anseelse, og man skal altid angive, hvor man citerer fra, dvs. hvem ophavsmanden til citatet er.

Selvom citatretten oftest finder anvendelse ved tekstværker, så kan den også anvendes på visse andre typer af værker, som for eksempel på musikværker.

Der er ingen eksplicitte regler som regulerer, hvad der er "god skik". Det vil altid bero på en vurdering af det konkrete tilfælde, og der er således ingen faste grænser for et lovligt musikcitat, hverken tidsmæssigt eller med hensyn til antallet af takter.

Grundlæggende er et musikcitat kun lovligt, såfremt det indgår i et andet værk, og såfremt det bruges til at illustrere eller understrege noget. Musikcitater der bruges i forbindelse med markedsføring falder derfor ikke ind under god skiks-betragtningen, og det samme gælder musikcitater brugt i forbindelse med sampling og remix.

Læs mere om opretshavsloven